2,3 - dva roubené špýchary pocházející od usedlosti čp. 2 z Počepic

V roubeném špýcharu z Počepic je instalována výstava představující  některé vybrané typy nářadí a náčiní spojené se zpracováním a úschovou obilovin a mouky.
 

www.skanzen-vysokychlumec.cz