Den řemesel - 20. 8. 2016

Představení tradičních řemesel spojených s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím.
 
Areál skanzenu na Vysokém Chlumci již tradičně ožívá desítkami řemesel spjatých s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím. Chalupy se plní čilým ruchem, mlýnské kolo klape, pila se zakusuje do vzrostlých kmenů. Kdo může, zkouší svojí zručnost, naslouchá vyprávění nebo alespoň nahlíží pod ruce dovedným řemeslníkům.
 
Z řemesel, která se uplatnila i při stavbě skanzenu, bude k vidění práce tesařů, sekerníků a kamnáři předvedou výrobu kachlů i stavění kamen. V provozu bude vodní mlýn i pila na vodní pohon.
 
Dále se můžete těšit na tradiční venkovské řemeslníky: kováře, košíkáře, provazníky, řezbáře, sedláře, včelaře a přadlenu, rovněž se bude péct chleba, perníky a předvádět výroba kozích sýrů, dřevěných násad k nářadí, skleněných korálků, voskových svíček a práce s kukuřičným šustím. Novinkou letošního dne řemesel bude lidové bylinkářství, výroba tkanic a pletení košíků z loubků.

 

www.skanzen-vysokychlumec.cz