Den řemesel ve Skanzenu Vysoký Chlumec - 25. 7. 2020

Představení tradičních řemesel spojených s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím.
Areál Skanzenu ve Vysokém Chlumci ožije v sobotu 25. 7. 2020 dvěma desítkami řemesel spjatých s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím. Z řemesel, která se uplatnila i při budování tohoto skanzenu, bude k vidění práce tesaře, kováře, kamnáře, opracování kamene, příprava hliněných omítek a ruční štípání šindelů. Novinkou letošního Dne řemesel bude ukázka řezání a hoblování na Gangloffově šindelce.
 
Dále se můžete těšit na tradiční řemeslníky, např. hrnčíře, bednáře, řezbáře, voskářku, předení na kolovrátku i výrobu píšťal. Budou se péct reliéfní medové perníky i chleba v historické peci. Program bude doplněn o vystoupení flašinetáře Jana Bondry, prodej keramiky, suvenýrů a občerstvení.
 
Pořádá Hornické muzeum Příbram ve spolupráci s Městysem Vysoký Chlumec a Podbrdským muzeem.
 
Sponzory akce jsou Pivovary Lobkowicz a Rádio Blaník.
 
Program začíná v 10 a končí v 17 hodin. Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti, studenti a senioři, 100 Kč rodinné vstupné.

www.skanzen-vysokychlumec.cz