Den řemesel - 22. 7. 2017

Představení tradičních řemesel spojených s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím. Pořádáno v rámci Dnů lidové architektury Středočeského kraje 2017.
Areál Skanzenu ve Vysokém Chlumci ožije v sobotu 22. 7. 2017 více než dvěma desítkami řemesel spjatých s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím. Z řemesel, která se uplatnila i při stavbě tohoto skanzenu, bude k vidění práce tesaře, klempíře, sekerníka, příprava hliněné omítky, výroba kachlů a stavění kamen.
 
Dále se můžete těšit na tradiční venkovské řemeslníky, např. na kováře, hrnčíře, košíkáře, provazníka, řezbáře, sedláře, včelaře či přadlenu. Bude se péct chleba a perníky, předvádět výroba skleněných korálků, voskových svíček, lidové bylinkářství i práce s kukuřičným šustím. Novinkou letošního Dne řemesel bude předvádění kovářského řemesla přímo v objektu kovárny.
 
Program bude doplněn o vystoupení folkových hudebních interpretů, na místě bude možné zakoupit tematické suvenýry, med a medovinu, keramiku, provazy a další výrobky zúčastněných řemeslníků.  Občerstvení je zajištěno.
 
Program začíná v 10 a končí v 17 hodin. Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti, studenti a senioři, 100 Kč rodinné vstupné.
 
Den řemesel je jednou z akcí pořádaných v rámci Dnů lidové architektury Středočeského kraje.
 

www.skanzen-vysokychlumec.cz