Prohlídková trasa A – komentovaná prohlídka interiérů obytných stavení, pily, mlýna a kovárny (60 minut):

obytný dům z Mašova – kovárna z Počepic – vodní pila z Dolní Sloupnice - vodní mlýn z Radešic – obytný dům z Obděnic
 
 

 

Seznam staveb

9 - Kolna z Arnoštovic

V roce 2005 byla znovupostavena dřevěná kolna pro vozy pocházející od usedlosti čp. 3 z...

10 - Včelín ze Sedlčan

Ve včelíně ze Sedlčan je umístěna malá včelařská expozice, kterou v roce 2006 obohatilo 12...

www.skanzen-vysokychlumec.cz