Vzhledem k platným epidemiologickým opatřením se komentované prohlídky (okruh A) může účastnit skupina maximálně 9 osob. V případě zájezdů a škol je možné uskutečnit prohlídky o kapacitě až 29 osob – v tom případě je však nutné doložit potvrzení o negativním testu, očkování nebo prodělání nemoci (detaily zde). Děkujeme za pochopení.
 
Prohlídková trasa A – komentovaná prohlídka interiérů obytných stavení, pily, mlýna a kovárny (60 minut):
 
obytný dům z Mašova – kovárna z Počepic – vodní pila z Dolní Sloupnice - vodní mlýn z Radešic – obytný dům z Obděnic
 
Prohlídková trasa B – volná prohlídka celého areálu a vstup do vybraných prostor těchto objektů (časový rozsah individuální dle zájmu návštěvníka):
 
stodola z Mašova – dva špýchary z Počepic – obytný dům z Arnoštovic – kolna z Arnoštovic – polygonální stodola z Podolí – malý včelín ze Semtínku – chlév domu z Jíví - hospodářský objekt z Městečka – seník z Brd – obytný dům z Obděnic

 

Prohlídkové trasy

Otevírací doba + VSTUPNÉ

OTEVÍRACÍ DOBA 2021 duben: úterý–neděle 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin květen–červen: úterý–pátek 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin; sobota–neděle 9–18 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin červenec–srpen: úterý–neděle 9–18 hodin, poslední prohlídka v 17...

Schéma skanzenu

Seznam staveb

1 - Dům čp. 4 z Obděnic u Petrovic

Jako první byl v roce 2000 přenesen dům čp. 4 z Obděnic u Petrovic. Bezpochyby velmi neobvyklým a hodnotným počinem z hlediska zachování co největšího podílu autentických konstrukcí objektu se stalo přenesení klenby černé kuchyně s částí komína, a to v celém bloku o hmotnosti 30 tun. V roce 2001...

4 - Vodní pila pochází původně z obce Dolní Sloupnice

Roku 2001 získalo Hornické muzeum Příbram složené zařízení vodní pily (katru). Pochází původně z obce Dolní Sloupnice. Jde o unikátní stroj z druhé poloviny 19. století, s vodorovným řezným listem, který umožňoval řezat klády s velkým průměrem. Výstavba objektu pily započala v závěru roku 2001...

5 - Celoroubený dům z Arnoštovic u Votic čp. 3

Roku 2003 byl stavebně dokončen celoroubený dům z Arnoštovic u Votic čp. 3, roubený dvouprostorový špýchar od usedlosti čp. 1 v Ratiboři u Chyšek a na kamenný sokl z roku 1880 byl osazen nový železný kříž. Na dvoře domu z Arnoštovic čp. 3 byl v následujícím roce postaven opravený sloupový...

8 - Roubený dům čp. 10 z Mašova

V letech 2004 až 2005 došlo k rozebrání, transferu a znovupostavení roubeného domu čp. 10 z Mašova u Petrovic, který je ve světnici na trámu datován rokem 1739. Jeho černá kuchyně s klenbou a částí komína o hmotnosti 32 tun byla opět transferována v bloku.  

9 - Kolna z Arnoštovic

V roce 2005 byla znovupostavena dřevěná kolna pro vozy pocházející od usedlosti čp. 3 z Arnoštovic na Voticku.  

10 - Včelín ze Sedlčan

Ve včelíně ze Sedlčan je umístěna malá včelařská expozice, kterou v roce 2006 obohatilo 12 restaurovaných úlů získaných z obce Rovina u Počepic.  

12 - Roubený vodní mlýn čp. 9 z Radešic

Vodní mlýn z Radešic zvaný Jedličkův, původně stojící na přítoku Vavrovského potoka, datovaný letopočtem 1722 vytesaným na jednom z trámů, je vybaven interiérovou instalací bydlení a hospodaření mlynáře. Hlavním lákadlem je však plně funkční technologické zařízení mlýnice, takzvané poloumělecké...

13 - Stodola z usedlosti čp. 2 v Mašově u Petrovic

Stodola z Mašova, pocházející přibližně z roku 1670 (zatím nejstarší objekt muzea) slouží návštěvníkům jako zcela nový vstupní prostor do areálu skanzenu, s pokladnou a prodejnou upomínkových předmětů, úvodní expozicí a sociálním zařízením.   Roubená čtyřboká stodola z usedlosti čp. 2 v...

14 - Obytný dům čp. 8 z Jíví

Roubený obytný dům čp. 8 z Jíví datovaný do konce 18. století přenesený do areálu skanzenu v letech 2009 - 2010.   V roce 2012 byl dům zpřístupněn veřejnosti -  v jeho světnici vznikla expozice o budování skanzenu a činnostech spojených s výzkumem lidového stavitelství nejen v...

15 - Seník z Brd (býv. Záběhlé resp. Bukové u Rožmitálu)

Rozměrný seník z Brd, zaznamenaný k roku 1830 jako součást rozsáhlého lučního hospodářství uprostřed brdských lesů na rožmitálském panství v majetku Arcibiskupství pražského, se stane otevřeným depozitářem větších zemědělských strojů a rolnického nářadí.   Do areálu skanzenu byl přenesen...

www.skanzen-vysokychlumec.cz